httpv://www.youtube.com/watch?v=aCARtauIS50

So far, ia adalah satu konsep yang masih dibangunkan.
Berita pembangunan boleh dirujuk di http://www.hpi.uni-potsdam.de/baudisch/projects/imaginary_phone.html